Octubre de 2015 Núm. 60

Felanitx coopera amb el Perú

L’Ajuntament de Felanitx dóna suport activament a un projecte a Pueblo Nuevo

Llegir més

Projectes de cooperació 2015

L'Assemblea General aprova el finançament de 17 projectes de cooperació en set països per import de 812.183,51 euros

Llegir més

Audiència de la presidenta del Govern Balear

Joan Verger, president del Fons Mallorquí, fou rebut en audiència per Francina Armengol

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.