Novembre de 2015 Núm. 61

El CEIP Aina Moll i Marquès s'adhereix a la Xarxa

Amb aquest ja són 25 els centres de Mallorca que formen part de la Xarxa de centres educatius solidaris

Llegir més

El Fons Mallorquí amplia les aliances a Europa

Adhesió a l'Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA)

Llegir més

Batles de Nicaragua a Mallorca

Informaren sobre l'evolució dels projectes municpalistes que es duen a terme amb les aportacions dels socis del Fons Mallorquí

Llegir més

Campanya d'emergència pel conflicte a Síria

Gran part dels sirians desplaçats dins del propi país o en països fronterers viu en condicions de pobresa extrema

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.