Març de 2016 Núm. 64

Assemblea General anual

Es varen aprovar les línies d’actuació i el pressupost per a enguany, i els projectes de cooperació per a 2016

Llegir més

Dos nous centres s'adhereixen a la Xarxa

El CEIP Sa Marina de Llucmajor i el CEIP Miquel Costa i Llobera de Palma es comprometen amb l’educació per al desenvolupament

Llegir més

Campanya Mallorca amb Quios

El Fons Mallorquí obre una campanya de suport al manteniment dels camps d'acolliment i a l'atenció sanitària dels refugiats sirians a l'illa de Quios

Llegir més

Visita a l'illa grega de Quios

Una delegació de representants del Consell de Mallorca, ALDA i el Fons Mallorquí plantegen el suport a les administracions públiques de l'illa davant la crisi dels refugiats

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.