Juny de 2016 Núm. 66

Balanç de la campanya Mallorca amb Quios

Les donacions efectuades des del mes de març sumen ja 88.090,40 euros i la campanya continua oberta

Llegir més

Santa Eugènia, nou soci

L'Ajuntament va demanar l'adhesió per acord del ple del 4 d'abril de 2016

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.