Juliol de 2016 Núm. 67

Crisi humanitària a Burundi

El Fons Mallorquí aprova un ajut de 15.000 euros per als refugiats burundesos refugiats a Tanzània

Llegir més

Emergència a l'Equador

El Fons Mallorquí destina 15.000 euros als damnificats pel terratrèmol del 16 d’abril a la costa central del país

Llegir més

El CEPA Son Canals de Palma, nou centre de la Xarxa

És la primera escola de formació d'adults que s'adhereix a la Xarxa de centres educatius solidaris

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.