Octubre de 2016 Núm. 70

Sàhara Occidental: la independència com a objectiu

Una delegació de representants institucionals de les Illes Balears viatjà als campaments de refugiats de Tindouf (Algèria)

Llegir més

Jornada sobre cooperació municipalista i migracions

La Jornada va incidir en la necessitat de reforçar els lligams entre les administracions locals de Mallorca i les del Sud

Llegir més

L'Associació Europea per a la Democràcia Local es reuneix a Mallorca

El Consell executiu d'ALDA, del qual forma part el Fons Mallorquí, es reuní a Mallorca

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.