Juliol de 2017 Núm. 79

En emergència, cal prioritzar els drets dels damnificats

Les situacions d’emergència són també oportunitats clau per cohesionar els països i poden mostrar les capacitats de la societat per sobreposar-se a les dificultats

Llegir més

Jornades sobre cooperació descentralitzada a Brussel·les

Els dies 10 i 11 de juliol va tenir lloc a Brussel·les la cinquena edició de les Jornades sobre cooperació descentralitzada. El Fons Mallorquí participà en l’organització

Llegir més

Una delegació mallorquina viatjà a Nicaragua

De l’1 al 10 de juliol, una desena de representants institucionals i de la societat civil mallorquina van viatjar a Nicaragua per tal de conèixer de primera mà els projectes que el Fons Mallorquí hi finança

Llegir més

El visat humanitari, una possible solució per a l’acolliment de persones refugiades

L’anomenat “visat humanitari” és una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es podria concedir per raons humanitàries

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.