Gener de 2019 Núm. 96

Nàufrags en bones mans

Foto: Olmo Calvo/Proactiva Open Arms

El Fons Mallorquí contribueix al rescat de 456 persones en risc de mort al Mediterrani amb el suport a Proactiva Open Arms

Llegir més

Dones sahrauís, dignitat i resistència

Del 23 al 25 de febrer se celebrarà el congrés de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis

Llegir més

Encesa pels drets humans, també al Magrib

Hi varen participar dues localitats del litoral sud de la Mediterrània, al Marroc i a Tunísia

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.