Març de 2019 Núm. 97

Viatge de seguiment a Burkina Faso

Una delegació del Fons Mallorquí formada per Jesús Jurado i Antònia Rosselló, vicepresident i gerent de l’entitat respectivament, va viatjar a Burkina Faso per conèixer i supervisar els projectes de Ténado

Llegir més

Aprovades les línies d’actuació de la Confederació de Fons

El passat 21 de febrer, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat va celebrar a Càceres, l’Assemblea General d'entitats sòcies

Llegir més

Iniciat el projecte d’enfortiment institucional i educatiu a Kouniana

Tota la comunitat de Kouniana es va reunir el passat 21 de febrer per iniciara les activitats del projecte d’enfortiment institucional i educatiu

Llegir més

L’aigua neta, un dret humà per a tothom

L’accés a l’aigua potable i a un sanejament adequat és un factor fonamental per al desenvolupament humà i des del juliol de 2010 està reconegut com un dret humà per l’Assemblea General de les Nacions Unides

Llegir més

Aprovats els projectes de cooperació 2019

El 15 de març va tenir lloc a la Biblioteca de Porreres la 26a Assemblea General de socis, on s’aprovaren els pressuposts, les línies d’actuació i els projectes de cooperació per a 2019

Llegir més

L’enfocament de gènere, present als projectes del Fons Mallorquí

El Fons Mallorquí treballa per assolir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5: aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes, a través del finançament de projectes de cooperació i activitats de sensibilització

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.