Agost de 2019 Núm. 102

El Fons Mallorquí participa al programa de mobilitat de la Fundació Anna Lindh

El Fons Mallorquí ha estat una de les set entitats seleccionades per participar en la segona convocatòria de mobilitat de la REFAL, la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh.

Llegir més

Celebrat el Fòrum Polític d’Alt Nivell de les Nacions Unides sobre ODS

Del 9 al 18 de juliol de 2019 va tenir lloc a Nova York la quarta edició del Fòrum Polític d'Alt Nivell per al Desenvolupament Sostenible

Llegir més

Tres noves aules per a l’escola de Kouniana (Mali)

En el marc d'un projecte d'enfortiment educatiu a Kouninana (Mali), s'han construït i equipat tres noves aules de l'escola

Llegir més

Diagnòstic sobre la situació de les dones a Tetuan

Arran d'un projecte d'equitat de gènere al Marroc, s'ha realitzat un diagnòstic sobre la situació socioeconòmica i política de les dones a diferents municipis de Tetuan.

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.