Setembre de 2019 Núm. 103

Realitzats els tallers de nutrició als campaments sahrauís

En el marc del projecte PISIS, que vetlla per la nutrició infantil dels infants sahrauís, s’han realitzat tallers per a les mares

Llegir més

Concursos de competències per a les dones de Ténado

En el marc d'un projecte d'enfortiment de les organitzacions de dones de Ténado, s'han dut a terme concursos de competències per avaluar les alumnes participants en els cursos d'alfabetització

Llegir més

Seguiment dels projectes de Nicaragua

El mes de setembre el Fons Mallorquí ha fet el seguiment sobre terreny dels projectes que desenvolupa a Nicaragua, en concret, a les comunitats de Ciudad Antigua, Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa

Llegir més

Primera reunió del curs de la Xarxa de centres solidaris

S'ha dut a terme la primera reunió del curs de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons Mallorquí

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.