Desembre de 2019 Núm. 106

Al Níger, com a la resta del món, elles trien

Des de 2017, el Fons Mallorquí impulsa iniciatives de cooperació i ajuda humanitària al Níger a través d’Assemblea de Cooperació per la Pau-Illes Balears i l’ONG DIKO

Llegir més

Dia internacional del migrant. Amb dignitat

El 18 de desembre se celebra el Dia internacional del migrant amb el lema "Amb dignitat", amb la qual cosa es vol fer una crida perquè la migració sigui segura, regular i digna per a tothom

Llegir més

La lluita del poble sahrauí té cara de dona

Divendres 13 va tenir lloc a la Sala de Plens del Consell de Mallorca, la taula rodona “La resistència de la dona sahrauí”, que va posar de manifest que les dones són el pilar d'aquest poble

Llegir més

Celebrada la jornada de formació sobre l'Agenda 2030

El passat 29 de novembre va tenir lloc a la Sala d'actes del Centre d'Informació i Educació Ambiental del Parc de Tecnologies Ambientals de Son Reus, la jornada de formació "Agenda 2030: de la visió a l'acció"

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.