Setembre de 2020 Núm. 115

Avanços en el projecte de participació ciutadana i bones pràctiques a Pueblo Nuevo

Un dels projectes que forment part del Programa Municipalista del Perú és el de Participació ciutadana i bones pràctiques ambientals a Pueblo Nuevo (Perú).

Llegir més

"Una mirada a Burkina Faso", nova mostra de cinema organitzada pel Fons Mallorquí

El Fons Mallorquí organitza una nova mostra de cinema que tendrà lloc els pròxims 7, 8 i 9 d'octubre a Cineciutat. Aquest cop, el focus estarà posat en Burkina Faso, país africà on el Fons desenvolupa projectes des de 2002.

Llegir més

CANAT, un centre que dóna suport a aquells que no haurien de treballar

Des de 2003, més d'un miler de joves s'han beneficiat dels programes de desenvolupament de capacitats, consciència ciutadana i enfortiment de l'afectivitat que CANAT impulsa amb el suport del Fons Mallorquí.

Llegir més

Pròrroga per als de microprojectes de sensibilització del Fons Mallorquí

La Comissió Executiva del Fons Mallorquí va decidir ampliar el termini per a la presentació de microprojectes de sensibilització en l'àmbit de l’Educació per a la Ciutadania Global fins al 30 d'octubre.

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.