Gener de 2021 Núm. 120

Finalitzat el projecte de promoció de l'educació en tres municipis de Madriz i intercanvis amb Mallorca

Un any més s'ha donat continuïtat al projecte que impulsa l'educació a diversos municipis de Nicaragua. En concret, a Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, del departamento de Madriz.

Llegir més

Iniciades les obres de construcció de la maternitat de Diannah, al Senegal

Ja han començat les obres de construcció de la maternitat de Diannah, amb la supervisió de l’Associació Tasnimakunda i la contrapart Diappo, encarregada d’executar el projecte.

Llegir més

Col·laboració del Fons Mallorquí en projectes de la REFAL

La Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh va llençar una convocatòria per a projectes educatius, artístics i creatius, de la que el Fons en serà partícip, de la mà de dues entitats catalanes.

Llegir més

Represes les activitats de formació sobre Agenda 2030

Després de les vacances de Nadal, s'han reprès les activitats de formació en Agenda 2030 que ofereix el Fons Mallorquí.

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.