Febrer - Març de 2021 Núm. 121

El sector de la cooperació de Balear s'uneix per oferir les jornades de cooperació feminista "De-construint l'enfocament de gènere des de la cooperació transformadora"

És la primera vegada que es planteja una formació anual impulsada de manera conjunta per diversos agents dedicats a la cooperació per al desenvolupament de les Illes Balears.

Llegir més

El Fons Mallorquí participà en els "Diàlegs Geogràfics", organitzats per PLATFORMA

La idea era propiciar un intercanvi dels governs locals i regionals europeus amb els dels països del Sud, especialment d'Àfrica i Amèrica llatina, per poder contribuir a la programació de la UE 2021-2027.

Llegir més

GIE Jumelage, una associació per a l'Agermanament

Presentam l'associació Gie Jumelage, del Senegal, que té com a objectiu promoure la cooperació descentralitzada en totes les dimensions.

Llegir més

Coneixes el projecte VIBRART?

El Fons Mallorquí col·labora amb l'Associació Azahara amb el projecte Vibrart, el qual, a través d'una metodologia artística basada en dinàmiques d'expressió corporal i fotografia, realitza tallers sobre igualtat de gènere.

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.