Desembre 2014 - Gener 2015 Núm. 53

Audiència amb el president del Govern Balear

José Ramón Bauzá refermà la voluntat de continuar donant suport als tres fons de cooperació de les Illes

Llegir més

Viatge de seguiment al Marroc

Hi participà un tècnic del Consell de Mallorca per assessorar sobre un pla de gestió de residus sòlids urbans

Llegir més

Cada mina, una flor

Un jardí de flors artesanals per sensibilitzar sobre els milions de mines antipersonals sembrades al Sàhara Occidental

Llegir més

Nou agermanament a Sant Joan

El CEIP Son Juny de Sant Joan inicia un nou agermanament amb un centre educatiu de Nicaragua

Llegir més

 
General Riera, 113 - 07010 Palma - Tel.: 971 219 820 - C/e: fons@fonsmallorqui.org
 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en una base de dades i en un fitxer automatitzat del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que garanteix la confidencialitat i la seguretat. en el tractament de les dades de caràcter personal. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic adreçat a fons@fonsmallorqui.org.