Actualitat

El Fons Mallorquí presenta la campanya "Compromesos amb l'Agenda 2030"

  29/04/2019

La campanya "Compromesos amb l'Agenda 2030" aglutinarà accions de formació i sensibilització per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Mallorca.

L'Agenda 2030 és el nou programa internacional de desenvolupament que va ser aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el setembre de 2015. Aquesta Agenda pretén ser una eina per lluitar a favor del desenvolupament humà sostenible arreu del planeta, les bases fonamentals de la qual són l'erradicació de la pobresa, la reducció de les vulnerabilitats i les desigualtats, i el foment de la sostenibilitat.

És una oportunitat única per transformar el món abans del 2030 i garantir els drets humans per a tothom. L'Agenda 2030 és universal: reconeix que les necessitats de desenvolupament són les mateixes per a tothom, independentment del lloc on visqui cadascú i aborda la pràctica totalitat dels problemes als quals s'enfronta la humanitat actualment. Tothom necessita salut, educació, habitatge, ocupació, energia, igualtat, pau i ecosistemes sans per viure dignament, tant ara, com a les futures generacions.
 
Amb el títol «Transformant el nostre món: Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible», el document final adoptat pels Estats membres de les Nacions Unides defineix 17 objectius, anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i 169 fites. Són uns compromisos que a més a més dels Estats, pertoquen a tots els ciutadans, totes les empreses, totes les organitzacions, totes les administracions públiques i, per tant, tots els municipis.
 
L'Agenda 2030 inclou tàcitament els municipis com a agents per assolir els objectius previstos. Per això, a través de la campanya "Compromesos amb l'Agenda 2030" el Fons Mallorquí impulsarà diverses accions de formació per tal que els seus socis, entre els quals hi ha la totalitat d'Ajuntaments de Mallorca, puguin situar-se en el compliment dels ODS. La campanya es complementarà amb accions de sensibilització i comunicació oberta a la ciutadania per tal de donar a conèixer els 17 Objectius i contribuir al seu compliment arreu del territori mallorquí.

La Confederació de Fons, activa amb els ODS 
 
Amb aquesta campanya el Fons Mallorquí s’alienarà amb la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat que en l’àmbit estatal pretén analitzar i intercanviar experiències, accions, programes i polítiques públiques nacionals i municipals desenvolupades per implementar en els territoris les estratègies globals per al desenvolupament sostenible.