Actualitat

Presentació de la Guia ODS

  30/11/2018

En el transcurs de la jornada de formació per a socis celebrada el 21 de novembre es va presentar aquesta guia, que ha elaborat el Fons Mallorquí per facilitar la identificació i implantació dels ODS a l’àmbit municipal.

La gerent del Fons Mallorquí, Antònia Rosselló, va destacar la necessitat de donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, perquè es tracta d’una iniciativa d’àmbit mundial en la qual s’ha d’implicar tothom, des dels ciutadans fins a les institucions internacionals, amb un compromís a llarg termini, tant al Nord com al Sud. Cal tenir en compte que, tot i que l’Agenda 2030 va ser aprovada per les Nacions Unides el 2015, encara està poc desenvolupada a l’àmbit de la Unió Europea i de l’estat espanyol.

Les administracions locals hi tenen un paper fonamental, tant per difondre els ODS entre els ciutadans com per identificar-ne l’aplicació, que en molts casos ja és efectiva sense que en siguin conscients. L’Agenda 2030 no constitueix només un repte per aconseguir un planeta més igualitari i sostenible, sinó que pot ser alhora un instrument per a una planificació estratègica coherent i transversal que permeti retre comptes a la ciutadania. És per donar suport a les administracions locals en aquesta tasca que el Fons Mallorquí ha editat la guia Compromesos amb l’Agenda 2030.

Bàrbara Marqués, qui s’ha encarregat de l’elaboració, recalcà la importància dels governs locals com a canals de transmissió de les necessitats ciutadanes i com a prestadors de serveis públics, alhora que valorà la utilitat de l’Agenda 2030 com a eina de cohesió per a les polítiques municipals, en què estan implicades totes les àrees o departaments. A més, mitjançant els indicadors assignats a cada objectiu i fita es pot fer un seguiment eficient i transparent per avaluar-ne el progrés.

La guia introdueix de forma senzilla els conceptes generals i presenta més detalladament i funcional exemples per vincular les actuacions, normatives, plans, eixos, etc. locals amb els 17 ODS i les 169 fites corresponents. A més, s’hi han afegit també els projectes del Fons Mallorquí perquè a través de l’aportació econòmica de cada soci, s’està contribuint igualment a l’acompliment de determinats ODS.

Però també les entitats, centres educatius i empreses són agents responsables en aquesta Agenda, per això la Guia incorpora de la mateixa manera exemples i propostes d’iniciatives que poden posar en marxa per contribuir a difondre i assolir els ODS.