Participació

El Fons Mallorquí genera espais de participació ciutadana on es poden involucrar entitats mallorquines, institucions locals i grups informals que vulguin col·laborar en els projectes de cooperació.

Comissions solidàries

Les comissions solidàries són grups de persones i entitats interessades a participar de manera activa en els programes municipalistes del Fons Mallorquí. Organitzen activitats de sensibilització i recaptació de fons per donar suport al programa.

Taules de concertació

Cada programa municipalista té el suport de les taules de concertació, espais impulsats per l’àrea de projectes del Fons Mallorquí, oberts a entitats, grups i persones que vulguin conèixer en profunditat els programes i aportar-hi experiències i coneixements.

Intercanvi de tècnics

El Fons Mallorquí coordina un programa de participació de tècnics especialitzats de les entitats sòcies per donar suport als ajuntaments dels països del Sud i oferir assessorament a representants dels municipis del Sud.