Xarxes

El Fons Mallorquí considera important establir i mantenir aliances amb entitats de l’estat espanyol i d’altres països per intercanviar bones pràctiques, generar complicitats i coordinar les accions que du a terme.

 Platforma

El Fons Mallorquí forma part de Platforma des de desembre de 2014.  

Platforma és una xarxa d’administracions locals europees que es dediquen a la cooperació internacional. Els seus objectius són afavorir l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, i la creació de complicitats entre els seus membres.

Platforma representa els municipis i regions davant de la Comissió Europea i participa en el procés de construcció de les polítiques europees de desenvolupament, aportant la visió de les entitats que en són membres.

  
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

El Fons Mallorquí és membre fundador de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.

La Confederació va néixer l’any 1995 com a un marc de coordinació i de representació conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten els interessos comuns dels fons de cooperació i solidaritat existents a l’estat espanyol.

La Confederació aspira a impulsar la cooperació descentralitzada, a ser un interlocutor estable davant de les institucions de l’estat espanyol, europees i mundials, a generar eines de treball i gestió coordinades, i a promoure projectes de sensibilització comuns.

 
Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA)


L’Associació Europea per a la Democràcia Local (ALDA) es dedica a la promoció de la bona governança i la participació ciutadana a l’àmbit local. ALDA se centra en activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.

 ALDA és soci actiu del Consell d’Europa, a través del Congrés de Poders Locals i Regionals, on promou la democràcia local i la participació ciutadana a l’àmbit local, amb la participació d’organitzacions locals i regionals, així com mitjançant associacions i entitats de la societat civil.

Actualment compta amb prop de 180 membres de més de 35 països europeus, del Magrib i del Pròxim Orient.

 

 
 Xarxa espanyola de la Fundación Anna Lindh (REFAL)

 

La Fundación Anna Lindh, amb seu a Alexandria (Egipte), va ser creada en el si de la Unió per la Mediterrània, la Unió Europea i la Lliga dels Estats Àrabs amb l’objectiu de fomentar el diàleg cultural entre el nord i el sud de la Mediterrània.

La Fundación Anna Lindh és una “xarxa de xarxes” que té seu en cadascun dels 42 països de l'àrea mediterrània que hi participen. L’Institut Europeu del Mediterrani (IEMed)  exerceix de coordinador de la xarxa espanyola per designació del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació del govern espanyol. Actualment més de 130 organitzacions, centres d'estudis i entitats d'arreu de l'estat intergren la xarxa espanyola.

Els camps de treball de la Fundación són diversos: inclou àmbits com la cooperació al desenvolupament, el diàleg intercultural, la igualtat de gènere, joventut, educació, immigració, medi ambient o mitjans de comunicació. L’heterogeneïtat dels membres i la interdisciplinarietat de les seves activats constitueixen un valor afegit a la pròpia xarxa i un element de riquesa.