Notícies

25 anys de solidaritat i cooperació amb el Fons Mallorquí

  23/04/2018

El pròxim 29 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Solidaritat i Cooperació, una data que enguany pren especial rellevància per al Fons Mallorquí, ja que compleix 25 anys

El 19 d'octubre de 2018 el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació complirà vint-i-cinc anys  de la seva constitució. Al llarg d'aquests anys, una de les línies de treball principals ha estat potenciar que els ajuntaments i entitats cíviques de Mallorca estableixin lligams de solidaritat i cooperació amb administracions locals i comitès cívics dels països del Sud. 

 

Així, de les 13 entitats fundadores, s'ha aconseguit en l'actualitat que tots els ajuntaments de Mallorca formin part del Fons Mallorquí, a més del Consell de Mallorca, el Govern de les illes Balears, la Universitat, les mancomunitats del Pla i Es Raiguer. Els recursos econòmics que els ajuntaments i les administracions sòcies aporten al Fons Mallorquí es destinen al finançament de projectes de cooperació i d'emergència a zones desafavorides, i a iniciatives de sensibilització i educació per al desenvolupament a Mallorca. 

Tot i que la participació d'aquestes entitats no ha estat sempre la mateixa, el Fons Mallorquí ha sabut adaptar el seu enfocament de la cooperació internacional a les diferents situacions i contextos que s'han donat. Els resultats es veuen reflectits en 973 projectes de cooperació i 153 d'emergència i ajut humanitari, realitzats en 50 països i amb unes 200 ONG i entitats tant de Mallorca com d'altres indrets, així com amb governs locals dels països del Sud.

En totes aquestes accions sempre s'ha prioritzat donar suport a processos de cooperació en els municipis del Sud, enfortint les capacitats de les administracions locals i centrant-se en les persones i les comunitats per tal que puguin assolir un desenvolupament participatiu, sostenible i durador.

En són un bon exemple els processos de cooperació entre municipis de Mallorca i de Nicaragua. Una feina que es tradueix en quatre agermanaments actius entre municipals mallorquins i nicaragüencs: Artà-Totogalpa, Inca-Telpaneca, Llucmajor-Las Sabanas i Algaida-Ciudad Antigua.

A banda dels agermanaments, tots els programes de cooperació del Fons respecten el model de desenvolupament que els municipis del Sud decideixen dur a terme de manera consensuada. Així s'ha fet durant aquests 25 anys al Marroc, al Senegal, a Burkina Faso, a Colòmbia, a Bolívia, a Mali, a Mauritània, a Cuba, a Veneçuela, a Mèxic, a Tanzània i enun  llarg etcètera de punts geogràfics arreu del món, on el Fons Mallorquí és o ha estat present promovent processos d'apoderament i desenvolupament local.

En aquests moments, sense deixar de banda el Sud, cal prestar especial atenció al mar que ens envolta, la Mediterrània, testimoni avui de nombrosos moviments migratoris, causats per conflictes bèl·lics que provoquen la concepció de la Mediterrània com un espai fracturat enfront de la realitat com a marc comú de coneixement i d'intercanvi.

Així doncs, més enllà dels actes que tendran lloc al llarg de l'any, aquest aniversari constitueix un espai de reflexió sobre el present i les perspectives de futur de la cooperació per al desenvolupament. Alhora, cal remarcar tot allò que ha estat positiu durant aquests 25 anys del Fons Mallorquí, una entitat sorgida arran de la implicació de la societat civil i dels ajuntaments de Mallorca amb l'objectiu de coordinar i canalitzar les seves aportacions per tal de contribuir a un desenvolupament integral i autosostenible de les persones i comunitats del Sud.