Notícies

25è aniversari

25 anys de solidaritat i cooperació amb el Fons Mallorquí

  21/09/2018

El 25è aniversari es commemorarà amb un acte institucional al pati del Centre Cultural de la Misericòrdia de Palma

El 19 d'octubre de 2018 farà 25 anys de la constitució del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Al llarg d'aquests anys, una de les línies de treball principals ha estat potenciar que els ajuntaments i entitats cíviques de Mallorca estableixin lligams de solidaritat i cooperació amb administracions locals i comitès cívics dels països del Sud.

Així, de les 13 entitats fundadores, s'ha aconseguit que actualment tots els ajuntaments de Mallorca formin part del Fons Mallorquí, a més del Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, la Universitat i les mancomunitats del Pla i Es Raiguer. Els recursos econòmics que les administracions sòcies aporten al Fons Mallorquí es destinen al finançament de projectes de cooperació i d'emergència en zones desafavorides, i a iniciatives de sensibilització i educació per al desenvolupament a Mallorca.

Tot i que la participació d'aquestes entitats no ha estat sempre la mateixa, el Fons Mallorquí ha sabut adaptar el seu enfocament de la cooperació internacional a les diferents situacions i circumstàncies que s'han donat. Els resultats es veuen reflectits en 973 projectes de cooperació i 153 d'emergència i ajut humanitari, realitzats en 50 països i amb prop de 200 ONG i entitats, tant de Mallorca com d'altres indrets, així com amb administracions locals dels països del Sud.

En totes aquestes accions sempre s'ha donat prioritat al suport a processos de cooperació en els municipis del Sud, per enfortir les capacitats de les administracions locals, posant al centre les persones i les comunitats per tal que puguin assolir un desenvolupament participatiu, sostenible i durador.

Un bon exemple en són els processos de cooperació entre municipis de Mallorca i de Nicaragua. Una feina que es tradueix en quatre agermanaments actius entre municipals mallorquins i nicaragüencs: Artà amb Totogalpa, Inca amb Telpaneca, Llucmajor amb Las Sabanas i Algaida amb Ciudad Antigua.

A banda dels agermanaments, tots els programes de cooperació del Fons Mallorquí respecten el model de desenvolupament que els municipis del Sud decideixen dur a terme de manera consensuada. Així s'ha fet durant aquests 25 anys al Marroc, al Senegal, a Burkina Faso, a Colòmbia, a Bolívia, a Mali, a Mauritània, a Cuba, a Veneçuela, a Mèxic, a Tanzània, i un llarg etcètera de punts geogràfics arreu del món on el Fons Mallorquí hi és o hi ha estat present promovent processos d'apoderament i desenvolupament local.

En aquests moments, sense deixar de banda el Sud, cal prestar especial atenció al mar que ens envolta, la Mediterrània, testimoni avui de nombrosos moviments migratoris, causats per conflictes bèl·lics que provoquen la concepció de la Mediterrània com un espai fracturat enfront de la realitat com a marc comú de coneixement i d'intercanvi.

Així doncs, més enllà dels actes que tenen lloc al llarg de l'any, aquest aniversari constitueix un espai de reflexió sobre el present i les perspectives de futur de la cooperació per al desenvolupament. Alhora, cal remarcar tot allò que ha estat positiu durant aquests 25 anys del Fons Mallorquí, una entitat sorgida arran de la implicació de la societat civil i dels ajuntaments de Mallorca amb l'objectiu de coordinar i canalitzar les seves aportacions per tal de contribuir a un desenvolupament integral i autosostenible de les persones i comunitats del Sud.