Notícies

8 de Setembre: Dia Internacional de l'Alfabetització

  08/09/2020

El Dia Internacional de l'Alfabetització se celebra el 8 de setembre des de 1966. Va ser fixat per la UNESCO el 1965 per cridar l'atenció sobre els problemes que provoca l'analfabetisme per a les persones (més de 780 milions).

Així doncs, al voltant d'aquest dia es duen a terme campanyes de sensibilització sobre el dret universal a l'educació. La diada també cerca el reconeixement de l'educació com a un dret humà universal a què tot individu ha de tenir accés sense cap mena de discriminació.

Això no obstant, es calcula que al món hi ha més de 100 milions d'infants que no van a l'escola i més de 800 milions de persones adultes analfabetes, dos terços de les quals són dones. Totes aquestes persones estan condemnades a patir, amb tota probabilitat, pobresa i marginació.

Des de la perspectiva de la UNESCO, l'alfabetització és una condició prèvia per assolir la participació social efectiva i una eina per a l'enfortiment de l'ésser humà en l'àmbit individual i comunitari. L'alfabetització no es limita a saber llegir i escriure, sinó que l'individu sigui capaç de comunicar-se i desenvolupar-se en una societat que canvia constantment.

D'aquesta manera, les Nacions Unides han fet de l'educació universal una de les seves principals metes, recollida en l'ODS 4: educació de qualitat. En aquest sentit, el Fons Mallorquí treballa per a la consecució d'aquest Objectiu de Desenvolupament Sostenible a través de la promoció de projectes que beneficien infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat.

En són exemple, els programes de beques a Nicaragua o els projectes de participació ciutadana i bones pràctiques del Perú. La construcció i adequació d'instal·lacions escolars per oferir entorns d'aprenentatge segurs, inclusius i eficaços per a totes les persones també es contempla als projectes del Fons. Així ho demostra per exemple la construcció i equipament d'un centre de joves a Say (Níger) on tendran lloc activitats de formació i esplai.

Així mateix, es dóna una especial importància a l'alfabetització de les dones a través de projectes amb enfocament de gènere com per exemple el que es du a terme a Ténado (Burkina Faso), mitjançant els quals es garanteix que més de 300 dones adquireixin anualment competències de lectura i escriptura.

Cal remarcar que actuant sobre l'ODS 4 no només es milloren els coneixements de les persones sinó que repercuteix directament en altres objectius i per tant, en altres àmbits de la vida quotidiana de les persones. En aquests moments, tenim deu anys al davant per fer que l'Agenda 2030 de les Nacions Unides sigui una realitat. És el moment d'estar més compromesos que mai.