Notícies

foto exposició Níger

Al Níger, com a la resta del món, elles trien

  16/12/2019

Des de 2017, el Fons Mallorquí impulsa iniciatives de cooperació i ajuda humanitària al Níger a través d’Assemblea de Cooperació per la Pau-Illes Balears i l’ONG DIKO

El Níger és un dels països més pobres del món i més desconegut. Per això, amb el finançament del Govern Balear i el Fons Mallorquí, ACPP ha produït una exposició i un audiovisual que contribueixen a donar a conèixer la situació de les dones nigerines, alhora que promouen  una ciutadania  crítica amb la vulneració dels drets i la desigualtat de gènere que inciti al compromís amb la construcció d’una societat justa, solidària i igualitària. 

Al Níger, tots els indicadors de pobresa i desigualtat són alarmants, especialment pel que fa a les dones i les nenes al medi rural. La bretxa global de gènere és de les més grans del món i els drets de les dones i les nenes són sistemàticament vulnerats. 
 
Si bé en els darrers anys el Níger, empès per la pressió reivindicativa de col·lectius feministes i altres agents socials, ha adoptat rellevants reformes jurídiques i legislatives en l’àmbit nacional per eliminar la discriminació contra les dones i les nines, no hi ha voluntat política, ni capacitat ni mitjans per garantir l’aplicació d’aquest marc jurídic i legislatiu, ni tampoc una rendició de comptes sobre el fet de complir-lo. 
 
En realitat, persisteix una desigualtat estructural de gènere, basada en relacions de poder patriarcal, que generen una violació sistemàtica dels drets de les dones i les nenes —i, conseqüentment, de tots els drets humans—, atès que se’n registra un accés clarament inferior a l’educació, a la salut, al sistema de justícia i als recursos productius, entre d’altres. 
 
Aquesta exposició de l’Assemblea de Cooperació Per la Pau pretén fer visibles algunes d’aquestes violències, però també les resistències que lideren les dones lluitant a tots els nivells i en tots els contextos. Al Níger, com a la resta del món, elles trien.
 
Aquesta exposició ja forma part del catàleg de sensibilització del Fons Mallorquí i estarà a disposició dels socis a partir del mes de març de 2020.