Notícies

Convocatòria emergència

Aprovades les bases per a presentar projectes d’emergència

  31/01/2017

La Comissió Executiva del Fons Mallorquí, reunida el pasta 11 de gener, va aprovar les bases que regiran la convocatòria de projectes d’emergència d’aquest 2017

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació obre una convocatòria permanent per a la presentació de projectes d’emergència i ajut humanitari per a la intervenció de caràcter urgent que tengui lloc després de desastres naturals, tecnològics o provocats per l’acció humana.

Aquest ajut comprèn activitats de rescat urgent, subministrament de béns, serveis i mitjans essencials per a la supervivència de les persones (refugi, atenció sanitària, alimentació, vies de comunicació...), així com també necessitats psicosocials humanitàries.

Alguns exemples dels projectes que s’han encabit en aquesta convocatòria els darrers anys són el suport a la a la gestió d’acolliment a la població siriana, ajuda per a famílies damnificades pel terratrèmol d’Equador, suport psicosocial per a dones i menors de Gaza (Palestina) o ajuda a damnificats per l’huracà Matthew a Haití.

La convocatòria roman oberta des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, però les ajudes estableixen unes prioritats geogràfiques i línies estratègiques que són afins amb els plans de treball que segueix el Fons Mallorquí. A més, també tenen en compte els Objectius Mundials de Desenvolupament Sostenible proposats per les Nacions Unides.

Les línies estratègiques de la convocatòria així com els requisits per a les entitats sol·licitants es poden consultar a l’apartat de cooperació/emergència del nostre web: www.fonsmallorqui.org.