Notícies

assemblea general 2019 a Porreres

Aprovats els projectes de cooperació 2019

  18/03/2019

El 15 de març va tenir lloc a la Biblioteca de Porreres la 26a Assemblea General de socis, on s’aprovaren els pressuposts, les línies d’actuació i els projectes de cooperació per a 2019

L’Assemblea de socis és l’òrgan màxim de decisió del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i aprovà per unanimitat tots els documents que hi presentà la Comissió Executiva, entre els quals cal destacar el finançament de 19 projectes de cooperació per un import total d’1.161.307 euros.
 
Els projectes presentats s’emmarquen en els programes de desenvolupament municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, que es duen a terme a Bolívia, Burkina Faso, Etiòpia, Mali, Nicaragua, Níger, el Perú, el Sàhara Occidental i el Senegal, essent aquest darrer país de nova incorporació per fer efectiu l’alineament del Fons Mallorquí amb les estratègies internacionals.
 
Aquests programes estan integrats per diferents projectes específics que abasten  diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada territori: educació, sanitat, obres públiques, habitatge, desenvolupament econòmic local, participació ciutadana, equitat de gènere... L’objectiu és garantir la màxima eficiència en l’ús dels recursos disponibles, alhora que aconseguir una major visibilitat de l’impacte de les intervencions.
 
A l’assemblea també va SER aprovada una partida de 220.000 euros per A la línia de projectes propis, destinada a finançar iniciatives adreçades a països de la riba sud i oriental de la Mediterrània i d’Àsia central. Es tracta de projectes que s’han identificat a través de les aliances estratègiques amb entitats locals o amb socis europeus i que coincideixen amb l’eix d’enfortiment de la democràcia i governabilitat, així com el suport a accions humanitàries destinades a millorar la situació de les persones que es desplacen a través de la Mediterrània a causa dels conflictes que es pateixen al Pròxim Orient, Àsia central i l’Àfrica subsahariana. La proposta de països per a 2019 és Marroc, Tunísia, Líban, Palestina i Afganistan. Finalment, s’aprovà destinar 182.450 euros a projectes d’emergència i ajut humanitari, una convocatòria que restarà oberta fins a l’exhauriment dels recursos econòmics.
 
A l’Assemblea hi estaven convidats totsmels socis del Fons Mallorquí, és a dir, els 53 ajuntaments de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, les mancomunitats des Raiguer i del Pla de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.