Notícies

Aprovats els projectes i les línies d’actuació de 2020

  18/03/2020

Els Fons Mallorquí ha aprovat els projectes dels programes municipalistes i de la Mediterrània i Àsia Central així com les principals línies d’actuació per a 2020.

Es treballarà sobre la base de 25 projectes, 20 de cooperació, corresponents als programes municipalistes i 5 de la Mediterrània i Àsia Central, per un import total d’1.296.094,37 euros. També s’ha acordat destinar 185.000 euros a projectes d’emergència i ajut humanitari, una convocatòria que restarà oberta fins a l’exhauriment dels recursos econòmics.

Els projectes s’emmarquen en els programes de desenvolupament municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, que es duen a terme a Bolívia, Burkina Faso, Etiòpia, Mali, Nicaragua, Níger, el Perú, el Sàhara Occidental i el Senegal. Aquests programes estan integrats per diferents projectes específics que abasten diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada territori: educació, sanitat, obres públiques, habitatge, desenvolupament econòmic local, participació ciutadana, equitat de gènere... L’objectiu és garantir la màxima eficiència en l’ús dels recursos disponibles, alhora que aconseguir una major visibilitat de l’impacte de les intervencions.

Per altra banda, la línia destinada a finançar iniciatives adreçades a països de la riba sud i oriental de la Mediterrània i Àsia central es conforma de projectes que s’han identificat a través de les aliances estratègiques amb entitats locals o amb socis europeus i que coincideixen amb l’eix d’enfortiment de la democràcia i governabilitat, així com el suport a accions humanitàries destinades a millorar la situació de les persones que es desplacen a través de la Mediterrània a causa dels conflictes que es pateixen al Pròxim Orient, Àsia central i l’Àfrica subsahariana. La proposta de països per a 2020 es Líban, Marroc, Tunísia, Palestina i Afganistan.

En l’àmbit de sensibilització, una part important de la feina del Fons Mallorquí  se centrarà en donar a conèixer l’Agenda 2030 a través de projectes de sensibilització dirigits a la ciutadania en general i d’altres especialment dissenyats per als socis del Fons Mallorquí, ja que els ajuntaments juguen un paper clau en la implementació i assoliment dels ODS.