Notícies

Clic 2015 abril 1

Assemblea de Platforma

  04/05/2015

Representants del Fons Mallorquí participen en una assemblea tècnica d'aquesta xarxa europea d'administracions locals compromeses amb la cooperació internacional

Els dies 9 i 10 d’abril la gerent i la tècnica de projecció exterior del Fons Mallorquí es desplaçaren a Brussel·les per participar en una assemblea tècnica de Platforma i per mantenir una reunió amb representants del programa ART PNUD.

Des de finals de 2014 el Fons Mallorquí és membre de Platforma, una xarxa europea d’administracions locals que s’impliquen en la cooperació internacional. Platforma representa els municipis i regions davant de la Comissió Europea en temes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i fomenta l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, i la creació de complicitats entre els seus membres.

L’assemblea tècnica del 9 d’abril es va desenvolupar en diferents sessions, en les quals es debateren temes que l’endemà es presentaren a l’Assemblea General de l’entitat.

A la primera sessió plenària l’atenció es va centrar sobretot en el conveni d’associació estratègica que va signar Platforma amb la Comissió Europea al mes de gener, que té com a objectius mantenir un diàleg polític permanent; sensibilitzar sobre el paper de les administracions locals i regionals en el desenvolupament amb una campanya d’àmbit europeu; fomentar l’aprenentatge i l’intercanvi; donar suport a la cooperació descentralitzada per garantir millors resultats en la governabilitat i el desenvolupament; i enfortir la capacitat de Platforma per reforçar el rol de les administracions locals a l’àmbit de la cooperació internacional. Resta pendent la signatura de l’acord econòmic que permeti executar aquest conveni.

Igualment, es va informar sobre els principals esdeveniments que tenen previst organitzar Platforma i/o els seus socis els propers tres anys, i es va obrir un debat sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’agenda post 2015, i sobre com aconseguir aplicar-los a l’àmbit local.

A les reunions temàtiques es va poder copsar l’existència de dos tipus de socis: associacions orientades cap a la incidència i pressió política en diferents àmbits (internacional, europeu, nacional i regional) i d’altres, com el Fons Mallorquí, que enfoquen els esforços a activitats de desenvolupament local. A l’àmbit de les relacions amb els països del sud de la Mediterrània, es va debatre com s’ha de plantejar el treball de Platforma i es va valorar com a model possible l’estratègia temàtica del Fons Mallorquí.

A la sessió de concertació entre diferents agents, el Fons Mallorquí va ser convidat a informar sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, davant l’absència de la representant de la FEMP, a qui corresponia aquest punt. La gerent explicà les implicacions de la llei a l’àmbit de la cooperació internacional i exposà les característiques del model de concertació que impulsa entre diferents agents a l’àmbit local.

El Fons Mallorquí també va ser present a la reunió sobre investigació i publicacions, on presentà l’estudi de la cooperació municipalista a Nicaragua 2000-2012 i la propera publicació sobre l’impacte de deu anys de cooperació municipalista en aquest país. L’associació de municipis flamencs es va mostrar molt interessada en compartir experiències amb el Fons Mallorquí, per la trajectòria municipalista que té a Nicaragua.

Finalment, pel que fa a les activitats als països socis, es varen presentar els seminaris que els socis tenen previst organitzar en els propers tres anys en el marc del conveni d’associació estratègica, i es varen establir els criteris que han de complir els actes organitzats en el marc de Platforma.

Quant a la reunió amb la coordinadora del Programa ART del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), es varen valorar conjuntament les possibilitats de col·laboració.