Notícies

Clic 2015 mar 1

Assemblea General a Pollença

  31/03/2015

L'Assemblea Ordinària anual, reunida a Pollença el 19 de març, aprova les línies de treball i el pressupost per a 2015

El 19 de març el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació celebrà l’Assemblea General Ordinària de socis en què es varen debatre i aprovar els comptes anuals i la memòria de 2014, i el pressupost i les línies d’actuació per a 2015.

Cal destacar que l’Assemblea és l’òrgan màxim de decisió del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i que, per tant, té per funció aprovar la gestió realitzada per la Comissió Executiva. L’Assemblea tengué lloc a Pollença, a la sala de Plens de l’Ajuntament. Hi eren convidats tots els socis (51 ajuntaments de Mallorca, les mancomunitats del Pla i des Raiguer, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, la UIB i l’associació Justícia i Pau).

Presidí l’acte el batle de Pollença, Bartomeu Cifre, juntament amb el president del Fons Mallorquí, Joan Jaume, batle de Llucmajor; Bernardí Coll, conseller executiu de Cooperació Local del Consell de Mallorca; Antònia Maria Estarellas, directora general d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears, que ostenten les dues vicepresidències; el tresorer, Miquel Ensenyat, batle d’Esporles, i Maria Antònia Mulet, regidora d’Algaida i secretària del Fons Mallorquí.

Les línies de treball que s’aprovaren per a 2015 inclouen l’adaptació de les diferents àrees a una nova gestió per processos com a conseqüència de la posada en marxa d’un pla de planificació estratègica, que permetrà que la feina del Fons Mallorquí sigui més eficient i transparent, i fomentarà la innovació i la millora contínua. A l’àmbit de projectes de cooperació i emergència cal destacar que s’han establert les prioritats dels programes de desenvolupament local i enfortiment institucional que el Fons Mallorquí impulsa a Amèrica Llatina i a Àfrica, per tal que les ONGD puguin fer propostes d’activitats, i s’han definit els perfils tècnics que es necessitaran per donar suport i consolidar aquests programes, de manera que es posen al servei dels municipis de diversos països els coneixements i l’experiència de l’administració local mallorquina i es facilita l’accés de tècnics de les administracions públiques mallorquines al món de la cooperació i la solidaritat.

A l’àrea de projecció exterior cal assenyalar la participació, en tant que membre de ple dret, a l’Assemblea anual de socis de Platforma, un lobby europeu que representa autoritats locals que es dediquen a la cooperació internacional, que tendrà lloc el 9 d’abril a Brussel·les. S’ha de subratllar igualment que enguany es posarà en marxa una nova pàgina Web, més accessible a nous dispositius digitals i amb més dinamisme i coherència amb les noves línies estratègiques del Fons Mallorquí. Aquesta plataforma servirà també per facilitar la transmissió d’informació sobre la gestió econòmica no només als socis, sinó també a la ciutadania. D’altra banda, es va proposar cercar nous finançadors públics i privats que puguin fer aportacions als programes de cooperació del Fons Mallorquí.

Enguany, el pressupost del Fons Mallorquí és d’1.065.900,00 euros, que es destinaran al finançament dels programes de cooperació per al desenvolupament i d’emergència (90%), a iniciatives de sensibilització i difusió (5%), a projecció exterior (4%) i a administració i gerència (8%).