Notícies

Clic 2016 març 3

Assemblea General anual

  23/03/2016

Es varen aprovar les línies d’actuació i el pressupost per a enguany, i els projectes de cooperació per a 2016

El 18 de març el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació celebrà l’Assemblea General Ordinària anual de socis, en què es varen debatre i aprovar els comptes anuals i la memòria de 2015; el pressupost i les línies d’actuació per a 2016; i es va resoldre la convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació 2016.

Cal destacar que l’Assemblea és l’òrgan màxim de decisió del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i que, per tant, té per funció aprovar la gestió realitzada per la Comissió Executiva. L’Assemblea tengué lloc a Palma, a la sala d’actes de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). Hi eren convidats tots els socis (52 Ajuntaments de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, la UIB i l’associació Justícia i Pau).

Presidiren l’acte Joan Verger, batle de Montuïri, president del Fons Mallorquí; Jesús Juan Jurado, vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca; i Antoni Servera, director General de Cooperació i Immigració del Govern de les Illes Balears, que ostenten les dues vicepresidències.

Enguany, el pressupost del Fons Mallorquí és d’1.166.900 euros, que es destinaran al finançament dels programes de cooperació per al desenvolupament i d’emergència (85%), a iniciatives de sensibilització i difusió (5%), a projecció exterior (3%) i a administració i gerència (7%).

L'Assemblea General aprovà igualment el finançament de 20 projectes de cooperació en set països per import de 817.467 euros.

Els projectes presentats s’emmarquen en els set programes de desenvolupament municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, que es duran a terme a Bolívia, Burkina Faso, Colòmbia, el Marroc, Nicaragua, el Perú i el Sàhara Occidental. Cada programa inclou diferents projectes que abasten diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada territori: educació, sanitat, obres públiques, desenvolupament econòmic, participació ciutadana, infància i joventut, dona... L’objectiu és garantir la màxima eficiència en l’ús dels recursos disponibles, alhora que aconseguir una més gran visibilitat de l’impacte de les intervencions.

D’altra banda, es donà el vistiplau a la posada en marxa de la campanya Mallorca amb Quios, que vol donar suport a l’Ajuntament de Quios (Grècia) en la gestió de l’acolliment i l’atenció sanitària a la població siriana que fuig de la guerra.

 Trobareu tots els documents a la pàgina Què feim.