Notícies

Assemblea General Platforma

Assemblea General de Platforma a Brussel·les

  18/05/2016

El Fons Mallorquí participa en diferents reunions d'entitats europees

El  Fons Mallorquí va ser present els dies 7 i 8 d’abril en diferents activitats amb motiu de la celebració de l’Assemblea General anual de Platforma. En representació de l’entitat hi participaren el regidor de l’Ajuntament d’Inca, Gabriel Frontera, i Francesca Campana, tècnica de projecció exterior del Fons Mallorquí.

El dia 7 va tenir lloc una reunió amb representants del Centre Balears Europa a Brussel·les, en què la sotsdirectora, Rosa Maria Cañameras, va manifestar el suport d’aquesta entitat a les accions del Fons Mallorquí a l’àmbit de les institucions europees. El mateix dia Francesca Campana va participar en un seminari sobre justificació econòmica de projectes europeus impartit pel tècnic de gestió econòmica de Platforma, Thierry Geimer.

Horabaixa varen desenvolupar-se les sessions tècniques de l’Assemblea Genera de Platforma, que tractaren sobre la promoció de la cooperació descentralitzada a l’àmbit ciutadà; les propostes de formació de cada soci i d’un programa d’intercanvi de tècnics municipals; i la possibilitat de dur a terme una diada de la solidaritat local d’àmbit europeu. S’hi presentaren també els estudis i publicacions realitzats pels membres de Platforma, així com el fòrum de l’acció internacional de les administracions locals que organitza Cités Unies France.

El 8 d’abril al matí va tenir lloc la sessió tècnica plenària, on es va aprovar la memòria de 2015 i el pla de treball per a 2016. Horabaixa, a la reunió del Consell Polític de Platforma s’aprovaren les línies de  treball per a 2016 i diverses resolucions per promocionar la cooperació descentralitzada dins del marc de l’Agenda 2030. Hi varen tenir lloc també dos debats: un sobre la crisi dels refugiats, presentat pel PNUD, en què representants municipals de diferents països explicaren les iniciatives que havien posat en marxa per atendre les necessitats de la població refugiada, i on Gabriel Frontera presentà el projecte municipalista del Fons Mallorquí de suport a l’Ajuntament de Quios en la gestió de l’acolliment dels refugiats, i va expressar el rebuig a l'acord UE-Turquía en nom del Fons i de l’Ajuntament de Quios. El segon debat es va centrar en el pressupost de la Unió Europea per a cooperació per al desenvolupament.

Paral·lelament se celebrà una reunió d’ALDA (Associació Europea per a la Democràcia Local), en la qual es va proposar al Fons Mallorquí que presentàs la  candidatura a la junta directiva de l’associació en la pròxima Assemblea General que tendrà lloc a París el 12 de maig. D’altra banda, es va exposar el projecte europeu LADDER d’enfortiment de les administracions locals, i el Fons Mallorquí va ser convidat a participar en una taula rodona sobre promoció del bon govern local en el marc de l’Assemblea General d’ALDA, per presentar l’experiència de col·laboració amb l’Ajuntament de Quios.