Notícies

Clic 2014 desembre 1

Audiència amb el president del Govern Balear

  07/01/2015

José Ramón Bauzá refermà la voluntat de continuar donant suport als tres fons de cooperació de les Illes

El passat 10 de desembre el president del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Joan Jaume Mulet, va ser rebut en audiència pel president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, en un acte en què també participaren el vicepresident del Fons Menorquí de Cooperació, Juanjo Pons, i la vicepresidenta del Fons Pitiús de Cooperació, Dolors Fernández. Hi assistiren igualment les gerents dels tres fons de cooperació illencs, Catalina Socies, Margarita Benejam i Fina Darder, respectivament. A l’audiència va ser present també el vicepresident i conseller de Presidència del Govern Balear, Antonio Gómez.

Els representants dels fons de cooperació exposaren les seves principals línies d’actuació i plantejaren les dificultats que provoca el retard en el cobrament de les aportacions compromeses pel Govern, en tant que soci dels tres fons, per al correcte funcionament dels programes i projectes que duen a terme als països del Sud. Igualment, els tres Fons remarcaren l’estratègia municipalista, que suposa un impuls a la cooperació local i evita el solapament amb la cooperació del Govern.

José Ramón Bauzá confirmà la voluntat de mantenir el suport als tres fons de cooperació i informà que per a l’any 2015 el Govern té previst mantenir la mateixa aportació econòmica de 2014. Respecte al pagament de les subvencions pendents de 2013 i 2014, comentà que s’intentaria efectuar-lo abans de tancar l’any.