Notícies

Avança el projecte de gestió comunitària de la salud a Nguékokh

  28/04/2020

En el marc del projecte s'han dut a terme accions de sensibilització sobre malalties comuns i la necessitat d'inscripció a la mútua de salud al municipi senegalès

Al Senegal hi ha una manca important d'infraestructures sanitàries i de qualitat en la prestació de serveis de salut. El 60% del PIB del país prové de l'economia informal, només un de cada cinc senegalesos té accés a una assegurança de salut pública o privada.

El Ministeri de Salut i Acció Social va crear un programa de cobertura mèdica universal, basat sobre les mutualitats de salut, associacions comunitàries sense ànim de lucre que duen a terme activitats de previsió, ajuda mútua i solidaritat mitjançant les aportacions dels seus socis. L'adhesió a aquestes entitats suposa l'estalvi del 80% en medicaments i atenció primària, i del 50% en fàrmacs i atenció especialitzada. A més, l'Estat preveu descomptes del 50% i el 100% de les quotes per a persones amb pocs ingressos o que no en tinguin. Però gran part de les mútues ja constituïdes no poden oferir bon servei per la poca quantitat de persones que s'hi afilien.

En el marc d'aquest programa, el projecte impulsat per l'ONG Candela i la seva contrapart local GIE Jumelage porposa dur a terme campanyes de sensibilització sobre l'assistència mèdica i sobre els avantatges de formar part d'una mútua, així com cobrir la quota (prop de sis euros l'any) a tres persones de 423 famílies com a màxim, per assolir els 1.269 afiliats, el 70% de les quals seran dones, infants, persones majors o discapacitades. Així podran constatar-ne els beneficis i alhora la mútua podrà millorar l'atenció que presta gràcies a les cotitzacions.

El projecte s'ubica al municipi de Nguékokh, que disposa de dos centres de salut sota supervisió d'un infermer, i una maternitat atesa per una comare diplomada, tot de gestió municipal. L'Ajuntament assumeix el manteniment d'aquestes infraestructures, que gestiona el comitè de salut de forma autònoma. La mútua local, Jappo Fajju, actualment té només 200 membres, una quantitat molt minsa amb relació al conjunt de la població (30.000 habitants).

El projecte proposa dur a terme campanyes de sensibilització sobre l'assistència mèdica i sobre els avantatges de formar part d'una mútua, així com cobrir la quota (prop de sis euros l'any) a tres persones de 423 famílies com a màxim, per assolir els 1.269 afiliats, el 70% de les quals seran dones, infants, persones majors o discapacitades. Així podran constatar-ne els beneficis i alhora la mútua podrà millorar l'atenció que presta gràcies a les cotitzacions.

D'ençà que començà el projecte, s'han organitzat 30 xerrades sobre malalties comuns, 423 visites a domicili per sensibilitzar sobre aquestes malalties, dues caravanes mòbils per donar a conèixer el projecte i incentivar les afiliacions a la mútua de salud i s'han iniciat els processos d'inscripció de 211 famílies.