Notícies

Avanços en el projecte de participació ciutadana i bones pràctiques a Pueblo Nuevo

  29/09/2020

Un dels projectes que forment part del Programa Municipalista del Perú és el de Participació ciutadana i bones pràctiques ambientals a Pueblo Nuevo (Perú).

Al Perú, la llei d'adequació ha contribuït a constituir com a municipis menors nuclis de població sorgits a conseqüència del creixement de la població en territoris que no disposaven de condicions per viure-hi, sense que s'hagin establert ni previst els recursos necessaris per gestionar el territori assignat. A Pueblo Nuevo hi ha nombroses comunitats disperses, esdevingudes entitats locals menors, que no disposen de capacitats ni recursos per resoldre els problemes als quals s'enfronten i l'Ajuntament de Pueblo Nuevo, cap del districte, només els pot atendre molt limitadament.
 
Aquestes localitats tenen una població nombrosa de joves i dones amb escassa formació per desenvolupar les seves capacitats, amb una identitat local i cultural molt feble, amb escassa o nul·la formació ciutadana, de manera que no s'involucren activament en el desenvolupament de la comunitat.
 
Per tal de contribuir al compliment de l'ODS 4: Educació de qualitat, i amb l'objectiu d'assegurar l'accés en condicions d'Igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, el projecte preveu realització de tallers de formació en fusteria, informàtica, perruqueria i estètica, tall i confecció i hidroponia.
 
El projecte es va iniciar donat amb normalitat, però posteriorment va variar a causa de la pandèmia de la Covid-19 i a les mesures de confinament dictades per l'executiu en l'àmbit nacional, el que va motivar a la paralització d'accions en un primer moment per després ser represes. En el marc de l'emergència sanitària al país, la formació educativa es realitza a distància en tots els nivells educatius a través de les plataformes virtuals convertint-se en una estratègia metodològica per a l'ensenyament aprenentatge dels estudiants i participants.
 
Això no obstant, a causa que el senyal d'Internet és feble en algunes zones, s'ha buscat incorporar nous materials de suport com ara l'elaboració de fitxes didàctiques que permetin als participants des de casa i a partir de la promoció de l'autoaprenentatge, iniciar un procés formatiu que els permeti adquirir coneixements pràctics enfront de la pandèmia i prevenir més complicacions per a la seva salut i vida familiar. En aquest sentit, és destacable la implicació dels beneficiaris, encara que no de manera presencial han estat presents participativament de manera virtual a les accions realitzades.