Notícies

Xarxa

Balanç de la Xarxa de centres educatius solidaris

  30/07/2018

El curs escolar ha acabat i és hora de fer balanç del funcionament de la Xarxa

Al llarg del curs escolar 2017-2018 s’han dut a terme dues trobades, s’han signat tres nous agermanaments i s’han realitzat més de 60 activitats de sensibilització als 29 centres que actualment conformen la Xarxa. A més, els membres de la Xarxa han fet possible el finançament d’un nou projecte de cooperació entre centres escolars, amb l’aportació de més de 10.000 euros.  

Pel que fa a les trobades, val a dir que enguany, a petició dels mateixos mestres, se n’han realitzat dues. Una al setembre, que va servir per posar en marxa el curs, mitjançant la reflexió sobre continguts, funcionament i estructura; i una a l’abril, en la qual els mestres varen poder conèixer noves eines d’educació per al desenvolupament. 

Quant als agermanaments, enguany s’ha implantat un projecte pilot per ampliar-los a nous països com el Sàhara i el Perú. Ha estat possible gràcies a la col·laboració del CEIP Costa i Llobera de Palma, que s’ha agermanat amb l’escola Mustafa Mohamed Ahmed dels campaments de refugiats sahrauís; i a l'IES Es Puig de Sa Font, que ha començat un agermanament pilot amb l'escola d’educació secundària Alejandro Sánchez Arteaga del municipi de La Arena, al Perú. A Nicaragua, on hi ha la majoria d’agermanaments, s’hi ha sumat el CEIP Na Caragol d’Artà, que ha iniciat un programa d’intercanvi amb l’escola de primària Ernesto Inestroza de Totogalpa, al nord del país. 

Tot i el bon funcionament de la Xarxa, el Fons Mallorquí considera que després de 13 anys d’activitat, és un bon moment per a fer-ne una valoració. Per això, durant el primer trimestre del curs 2018-2019 es durà a terme un procés d’avaluació per tal de conèixer les mancances del programa actual i poder-hi incorporar millores. 

La proposta, que durà a terme la consultora Antropotic (Antropologia, participació i TIC per transformar), vol avaluar la feina feta des dels inicis de la iniciativa “Xarxa de centres educatius solidaris” fins a l’actualitat, especialment pel que fa a la incidència que el programa ha tingut en la introducció de l’educació al desenvolupament als centres escolars que s’hi han adherit, així com l’impacte dels agermanaments.