Notícies

Bons resultats del projecte d'integració d'adolescents en risc d'exclusió social a Piura (Perú)

  23/07/2020

S'ha tancat amb èxit el projecte que CANAT i Alcúdia Solidària han dut a terme a la regió de Piura (Perú), per a la integració d'adolescents en risc d'exclusió social.

El projecte tenia per objectiu principal contribuir al desenvolupament integral dels infants i adolescents en situació de risc social de Piura, enfortint les capacitats que tenen per ampliar les oportunitats de desenvolupament personal, familiar i social. En concret, s'ha posat en marxa un programa de formació integral per enfortir habilitats laborals i hàbits de comportament per a adolescents en situació de risc d'exclusió social a la província de Piura.

En primer lloc, es va dur a terme la campanya de difusió institucional al mercat de Piura i, a La Arena, a les comunitats de Chatito, Casagrande, Loma Negra, 13 d'abril i Santa Elena. En total s'hi inscrigueren 107 joves en situació de risc per al primer curs -31 de La Arena- i 43 per al segon any de formació. Al mes de març es va realitzar també la primera visita familiar, en què s'avaluà la situació de la família i es decideix l'admissió dels adolescents. Es varen dur a terme 89 visites, 28 de les quals a La Arena. Varen ser admesos 76 joves per al primer any (22 de La Arena) i 14 per al segon.

Es va posar en marxa el programa de formació laboral, amb tres oficis: cuina, tall i confecció i perruqueria i cosmètica: 107 alumnes acabaren els cursos. També varen rebre formació en emprenedoria, incorporada al currículum laboral respectiu de forma transversal i assistiren a un taller sobre educació financera i una xerrada sobre la posada en marxa d'un negoci propi i una trobada amb persones de la zona que han iniciat una empresa pròpia. D'altra banda, 62 joves varen poder realitzar pràctiques laborals, 14 dels quals es varen integrar en alguna de les 19 petites empreses implicades en aquesta activitat. L'apartat de desenvolupament personal s'ha centrat en l'atenció a casos especials, com ara espais de diàleg per problemes de violència familiar, abús sexual, salut mental o desmotivació.

Tot i que en els darrers anys el Perú ha experimentat un important creixement econòmic, la desigualtat entre els sectors socials de classe mitjana i alta, i la major part de la població peruana ha augmentat. Les inversions en educació, sanitat i justícia es mantenen en nivells molt baixos, de manera que les oportunitats de desenvolupament d'àmplies capes de la població són molt limitades. Les dones i els infants i joves són els més afectats per aquesta situació, a la qual s'afegeix un nivell alt d'analfabetisme, masclisme i violència.