Notícies

CANAT, un centre que dóna suport a aquells que no haurien de treballar

  15/09/2020

Des de 2003, més d'un miler de joves s'han beneficiat dels programes de desenvolupament de capacitats, consciència ciutadana i enfortiment de l'afectivitat que CANAT impulsa amb el suport del Fons Mallorquí.

Els nens i adolescents no haurien de treballar, però a la ciutat de Piura, al nord del Perú, un gran percentatge ho fan perquè necessiten ajudar les seves famílies o emprendre un futur més digne amb millors oportunitats.Molts provenen de llars on hi ha violència familiar i han interromput els seus estudis per prioritzar activitats que els permetin generar ingressos per als mitjans de subsistència diaris.
 
En aquest context intervé CANAT (Centro de Ayuda a Niños y Adolescentes Trabajadores), una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa molts anys amb aquesta població vulnerable. Des de 2003 ho fa amb el suport de Fons Mallorquí. La missió doncs, de CANAT, està compromesa amb aquest sector de la població, per tal que no es vulnerin els seus drets. També contribueix a la inclusió social, econòmica, política i cultural d'aquests infants i adolescents, i promou el desenvolupament de les seves habilitats, així com la pràctica de valors ètics i cívics basats en les seves pròpies expectatives, experiències i la seva participació directa en la institució.
 
Aquests col·lectius vulnerables amb els quals treballa l'organització tenen grans limitacions en l'accés i l'exercici dels seus drets bàsics. Tenen dificultats per promoure el desenvolupament dels familiars i la seva integració social, cultural i laboral està molt condicionada per la manca d'educació de qualitat. Des de l'any 2003 el Fons Mallorquí dóna suport als projectes de desenvolupament integral d'adolescents del Programa Manitos Creciendo, a través del qual es treballa amb adolescents d'entre 14 i 18 anys per oferir-los formació tècnica i emprenedora que els permeti millorar les condicions de feina, construir un projecte de vida personal en millors condicions.
 
Un altre resultat obtingut amb el suport del Fons Mallorquí és l'oportunitat que adolescents, principalment dones, han tengut de millorar les seves condicions laborals, la qual cosa els permet aconseguir una formació integral per ser millors ciutadans i protagonistes del desenvolupament en les seves respectives comunitats. Així doncs, la projecció comunitària els permet treballar més en el tema de la violència i desenvolupar habilitats de lideratge. Mentre que les pràctiques ciutadanes, com l'elecció dels seus representants els permet desenvolupar les seves habilitats de participació i crítica constructiva.