Notícies

Celebrada la primera trobada de docents membres de la Xarxa

  27/09/2017

El passat dilluns 11 de setembre el CEIP Binissalem va acollir la primera reunió del present curs de la Xarxa de centres educatius solidaris del Fons Mallorquí

Dels 28 centres que formen la Xarxa de centres educatius solidaris del Fons Mallorquí, assistiren a la reunió 17 representants. Les tècniques de sensibilització i comunicació del Fons Mallorquí foren les encarregades de dinamitzar aquesta trobada.

La primera part de la reunió es va dedicar a fer una avaluació del funcionament de la Xarxa per tal d’esbrinar si la gestió que ofereix el Fons Mallorquí, així com l’oferta de materials de sensibilització, s’ajusta a les necessitats dels centres. Es va comentar la necessitat d’actualitzar els continguts audiovisuals i també es va detectar una gran demanda de nous canals de comunicació.

Es va incidir en la importància de fixar objectius comuns que facin visibles la tasca d’aquests centres en Educació per al Desenvolupament i també es va acordar incrementar el número de trobades anuals entre tots els centres de la Xarxa per posar en comú les feines que fa cada un.

La reunió també va dedicar un espai als agermanaments. En aquests moments, dels 28 centres de la Xarxa, 12 tenen un agermanament amb un centre de Nicaragua. L’agermanament es basa en una relació d’intercanvi d’experiències i materials i contribueix a la millora de les infraestructures dels centres de Nicaragua. Les tècniques del Fons Mallorquí van informar als docents que també hi ha la possibilitat d’agermanar-se amb centres educatius de Perú, Burkina Faso i dels campaments de refugiats sahrauís.

Els agermanaments suposen un marc de referència per treballar l’Educació per al Desenvolupament a les aules ja que s’assumeix un compromís a llarg termini amb un altre centre amb qui es treballen temes en comú. Exposada aquesta realitat, els centres que no estan agermanats mostraren un alt interès per a formar pas d’aquesta iniciativa.

Tot plegat va resultar una reunió de més de dues hores que va servir per definir les noves línies de funcionament de la Xarxa de centres educatius solidaris del Fons Mallorquí.