Notícies

Celebrada l’assemblea anual de la Confederació de Fons

  28/04/2018

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat va celebrar l'assemblea anual en la qual es va aprovar el pla d'activitats per a l'any 2018. Una formació sobre comunicació dirigida als tècnics va servir de preàmbul.

València va acollir l'assemblea anual de la Confederació de Fons el passat divendres 20 d'abril en la qual es va aprovar el pla d'activitats per al 2018. La nova planificació inclou entre els seus objectius l'enfortiment d'espais de coordinació i treball dels diferents fons de l'estat, així com la promoció de la representació i interlocució amb altres agents.

 

En aquests moments la Confederació representa un miler d'ajuntaments amb projectes de cooperació a més de trenta països. Per això, durant l'assemblea es va destacar el paper "essencial" dels municipis en la promoció de la solidaritat i la importància de la col·laboració entre administracions per millorar la vida de les persones. En aquest sentit, la Confederació resulta en aquests moments una eina d'allò més adequada per territorialitzar la cooperació.

L'assemblea va tenir com a preàmbul el dia anterior una jornada a escala tècnica per reflexionar sobre la comunicació com a eina per transformar el pensament i estratègies creatives per sensibilitzar la tasca dels Fons.

Assistirem a la formació i a l'assemblea representants del Fondo Gallego, el Fons Valencià, el Fons Pitiús, el Fondo Andaluz, Euskal Fondoa, el Fondo Extremeño, el Fons Català i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.