Notícies

Compareixença dels tres Fons de Cooperació de les Illes Balears davant la Comissió d'Afers Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears

  16/04/2021

Ahir horabaixa va tenir lloc la compareixença dels tres Fons de Cooperació de les Illes Balears davant la Comissió de benestar social, drets humans i esports del Parlament de les Illes Balears.

Els Fons van ser representants per Rafael Ramírez, vicepresident del Fons Pitiús i vicepresident tercer del Consell de Formentera; Antoni Carrillos, vocal del Fons Menorquí i regidor de l’Ajuntament de Maó i Maria Antònia Mulet, presidenta del Fons Mallorquí  i batlessa d’Algaida. Entre tots tres, explicaren què són els Fons de Cooperació, qui els formen, i quina és la principal tasca que fan.

A l’inici de la compareixença, varen destacar que el moment actual de pandèmia ha deixat al descobert que només podrem resoldre els reptes que afronta la humanitat si ho fem de manera conjunta i a escala global. “Actualment, no fer cooperació és un luxe que ja no ens podem permetre. Perquè contribuir a donar resposta als reptes globals no és només una qüestió d’ètica, o de justícia, sinó que és també un exercici d’intel·ligència, ja que la humanitat només aconseguirà resoldre els reptes que afronta globalment si ho fa de manera conjunta, coordinada i cooperativa”, esmentaren.

Tot seguit explicaren els orígens dels Fons de Cooperació a les Balears, quines són les seves particularitats i els principals àmbits d'actuació que són la cooperació per al desenvolupament, a través de la cooperació municipalista, i l’educació per a la transformació social en el marc de l’Agenda 2030.

La compareixença dels tres Fons va generar un alt interès entre els parlamentaris, ja que tots els grups van fer intervencions. Majoritàriament es va donar l’enhorabona als tres Fons per la feina feta des de la seva creació fins al moment. A continuació, les preguntes van fer referència a la coordinació entre els Fons i altres actors de la cooperació Balear, especialment la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears; a quines són les característiques de la cooperació descentralitzada què practiquen els Fons. També es van fer preguntes sobre la participació directa dels beneficiaris en els projectes i altres sobre la gestió econòmica i el funcionament diari de les entitats.

També es va destinar una estona a parlar de l’Agenda 2030, com a eina de treball que els Fons han incorporat fa gairebé quatre  anys com a eix central de la seva activitat per impulsar una mobilització ciutadana compromesa activament en la consecució d’un món més equitatiu i sostenible.


Per acabar, s'ha assenyalat l'esperança que aquesta trobada de coneixença confirmi que els objectius de la Comissió de drets humans i dels Fons convergeixen i es puguin trobar camins de col·laboració que permetin avançar cap a la construcció de societats més justes.