Notícies

Construcció maternitat a Burkina Faso

Construida una nova maternitat a Koukouldi (Burkina Faso)

  16/02/2017

El municipi de Koukouldi, situat a la comarca de Tenado, ja disposa d'una nova maternitat de la qual es beneficiaran prop de vuitanta dones al mes

El Fons Mallorquí ha tancat el projecte de construcció d’una nova maternitat a Burkina Faso, al municipi de Koukouldi, a la comarca de Tenado, que és oberta a la població des de desembre de 2016. Les obres de construcció de la maternitat han durat cinc mesos i han estat executades per l’ONG Pa i Mel Burkina amb el finançament del Consell de Mallorca, que com a soci del Fons Mallorquí ha aportat 48.299,87 euros al projecte. Aquest estat supervisat per l’Ajuntament de Tenado i altres organismes municipals que garanteixen el bon ús i el funcionament del centre, una vegada construït.

La comarca de Tenado, que agrupa 18 municipis amb prop de 47.000 habitants, disposa d'un centre de salut i set dispensaris a les comunitats de Doudou, Tiogo, Bavila, Poun, Batondo i Koukouldi. Tanmateix algunes d’aquestes infraestructures sanitàries no tenen capacitat per atendre la demanda d’atenció sanitària de la població local. Fins al moment, el dispensari de Koukouldi assumia les funcions de maternitat tot i no disposar de les instal·lacions adequades ni d’espai suficient per a l’elevat nombre d’usuaris que li corresponen, de manera que sovint les dones que havien parit compartien les habitacions amb malats infecciosos.

Actualment s’hi atenen prop de 40 parts mensuals. Gràcies a aquest projecte s’ha pogut millorar l’assistència sanitària materna i infantil, de manera que es podran atendre fins a 80 parts mensuals en bones condicions. L’espai també servirà per dur-hi a terme campanyes de sensibilització sobre salut reproductiva i prevenció de malalties.