Notícies

Creada la pàgina web per promocionar el turisme a Pocona

  23/07/2020

Treball Solidari i el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible desenvolupen un projecte en el qual, el turisme és el principal factor de desenvolupament econòmic local.

Una de les activitats del projecte era crear un lloc web per promocionar el turisme a aquesta població boliviana. El projecte vol enfortir les capacitats i oportunitats econòmiques de la població, especialment de les dones, a partir del potencial turístic del municipi, així com reforçar les capacitats tècniques i institucionals del consistori municipal, per tal de desenvolupar el turisme com a font de dinamització econòmica i cultural.

El Municipi de Pocona situat a la província de Carrasco, és una destinació plena d'història mil·lenària explicada a través de la seva gent la seva arquitectura, empremtes que encara segueixen vives que tot i el temps romanen reflectides en cada racó dels seus districtes. Aquesta història es veu reflectida en les seves estructures de pedra, terrasses naturals, infinitat de senders verds, majestuoses cascades, rius i una varietat de vegetació que fan d'aquesta destinació un lloc especial.

A través del lloc web www.poconatravel.com es pot consultar tota l'oferta turística i d'interès històric i cultural del municipi. Junt amb el llançament d'aquest lloc web, Es va adequar la ruta que fa el recorregut de les ruïnes d'Incallajta, amb la instal·lació de 19 panells. D'altra banda, es varen dissenyar dos paquets turístics en col·laboració amb l'Ajuntament de Pocona que es presentaren als operadors turístics de Cochabamba, inclouen la visita al parc eòlic de Collpana, les ruïnes d'Incallajta, el parc nacional Carrasco i un centre de producció agrícola i/o artesanal. També es va donar suport a la participació de quatre guies i artesans, i el responsable de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pocona al Festival Arte para la Conservación.

Al municipi de Pocona, de població majoritàriament quítxua i predominantment rural, més del 86% dels habitants es troben en situació de pobresa: només la meitat té accés a aigua potable a domicili, la cobertura de clavegueram no arriba a l'1%, i l'analfabetisme es troba entorn del 20% de la població. L'increment de l'emigració cap a zones on hi ha més oportunitats de feina ha fet que l'Ajuntament i la població, en especial les dones, plantegin la necessitat de cercar fonts d'ingressos relacionades amb el patrimoni natural i cultural del municipi. En aquest context, es considera el turisme com una eina adequada per a la cohesió social i per reforçar l'autonomia de les dones, però manquen capacitats institucionals i també entre la població, que es pretenen cobrir a través d'aquest projecte.