Notícies

Deu anys millorant les condicions de vida als municipis de Madriz (Nicaragua)

  04/12/2020

Els tres Fons de Cooperació de les Illes Balears i la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista de Nicaragua, van presentar els resultats dels projectes de cooperació realitzats al departament de Madriz del 2008 al 2018.

L'avaluació sobre els impactes i resultats de la cooperació municipalista impulsada de manera coordinada i complementària pel Fons Mallorquí, el Fons Menorquí i el Fons Pitiús de Cooperació conclou que els projectes finançats per les tres entitats han servit per millorar de manera significativa les condicions de vida de 75.524 persones del departament de Madriz.

Els Fons de les Balears aposten pel model de cooperació municipalista que reforça el paper de les administracions locals, les associacions que treballen per enfortir la governança local i el teixit organitzat comunitari. Des d'aquesta mirada, fa més de deu anys que es treballa  al departament de Madriz amb l'objectiu de contribuir a millorar les condicions de vida dels seus habitants al mateix temps que dota a les alcaldies municipals de les eines necessàries per abordar de manera conscient i justa el seu propi desenvolupament.

En el transcurs d'aquesta dècada, s’han destinat 1.223.810,04 € per a la realització de projectes municipalistes a Las Sabanas, Telpaneca, Totogalpa, Yalagüina, Palacagüina i San Lucas, tots situats al nord de Nicaragua, una de les zones més castigades per la pobresa i el canvi climàtic del país. La cooperació dels tres Fons ha permès l'accés a l'aigua i a l'habitatge i un increment dels ingressos familiars, alhora que també ha contribuït a prevenir l'abandonament escolar i a millorar els aprenentatges d'infants i joves.

S'ha aconseguit que el 70% de la població d'aquests municipis tingui accés a aigua potable, baixar els casos de diarrea de 24 a 4 mensuals i facilitar més temps lliure per les dones i nines encarregades d'anar a buscar aigua. També s'ha donat accés a un habitatge digne a 1.088 persones a través de la construcció de 272 habitatges que han quedat registrats com a propietat de les dones com a mesura per combatre la desigualtat.

En l'àmbit de Desenvolupament Local, gràcies a la cooperació de les tres Illes han augmentat els ingressos familiars de 320 productors de cereals i cafè, i de 61 petits emprenedores mitjançant la millora en la qualitat dels productes oferts i facilitat la seva entrada en la cadena de comercialització. Per acabar, s'ha demostrat que s'ha reduït l'abandonament escolar i s’ha millorat el rendiment acadèmic i el procés d'aprenentatge de 888 infants i joves i 101 docents a través de la millora de les infraestructures de 6 centres educatius i de la concessió de 230 beques educatives.

L'entitat encarregada de gestionar aquests projectes és la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) que funciona com a òrgan tècnic de suport a les alcaldies en la gestió dels projectes de cooperació municipalista. Aquest ens treballa en la promoció d'espais democràtics de concertació local per tal de contribuir a la construcció d'un model de desenvolupament just i sostenible.