Notícies

Diagnòstic sobre la situació de les dones a Tetuan

  26/08/2019

Arran d'un projecte d'equitat de gènere al Marroc, s'ha realitzat un diagnòstic sobre la situació socioeconòmica i política de les dones a diferents municipis de Tetuan.

El diagnòstic inclou informes sobre demografia, nupcialitat, fertilitat i planificació familiar, alfabetització, educació, formació professional, salut, activitat, ocupacions i salaris, polítiques públiques i població vulnerable i gènere.

A més, es fan recomanacions sobre igualtat de drets econòmics, socials, polítics i culturals i recomanacions contra la violència de gènere, ja que la intenció final és a que a través del diagnòstic es millorin les àrees municipals a les que fa referència.

Algunes de les dades més rellevants són les referents als nivells d'educació i analfabetisme, tot i que la proporció home-dona és molt equitativa -99 homes per a 100 dones en àrees urbanes i 105 homes per a 100 dones en àrees rurals-, les dones sofreixen més analfabetisme i s’accentua més en les dones que viuen a l'àrea rural. D'aquesta manera l'analfabetisme augmenta a mesura que augmenta l'edat de les dones: l'any 2014 de cada 10 persones majors de 50 anys 8 són analfabetes. En les noves generacions menors de 25 anys aquest fet es dóna en 3 de cada 10.

Una manera de millorar aquestes necessitats és institucionalitzar l'enfocament de gènere de manera transversal en tots els programes i serveis, així com en les estructures internes de les organitzacions. Per això, a partir dels resultats del diagnòstic, s'han realitzat tallers de formació sobre la integració de la dimensió de gènere a les polítiques públiques i sobre la sensibilització per a la participació cívica en processos de presa de decisions, en els que hi han participat una trentena de persones, entre líders d’associacions de dones i autoritats locals.