Notícies

Dona refugiada

Dona i refugiada: doble discriminació

  23/03/2017

La violació dels drets de la dona s’ha posat de relleu amb el tancament de la ruta dels Balcans el març de 2016, la qual cosa fa que el viatge dels emigrants sigui cada vegada més insegur

Les polítiques europees obliguen a viure en condicions precàries i insegures, situació que s’agreuja per a les dones.

Segons un estudi de l'ACNUR, al novembre de 2015, dels 950.469 refugiats i emigrants que arribaren a Europa a través del Mediterrani, el 16 per cent eren dones. Aquestes dones que es desplacen s’enfronten a dos dels factors més forts de la discriminació en les societats europees d’avui: ser dona i emigrant.

Aquest fet les col·loca en una situació extremadament arriscada en cada passa del seu viatge. La por a les agressions sexuals i a l’explotació a la qual s’enfronten totes les dones esdevé una amenaça diària tangible. Les primeres discriminacions les pateixen als seus països d’origen en forma d’assetjament sexual i explotació, com a mesures de control repressiu. En les fases de trànsit, la seva vulnerabilitat i el seu contacte amb els contrabandistes i traficants augmenta el risc que siguin venudes a xarxes de prostitució o de mà d’obra esclava.

A la seva arribada a Europa, la manca de refugis adequats i articles de primera necessitat augmenta la seva exposició a qualsevol tipus d’agressió. Malgrat que les dones tracten d’integrar-se en la nova societat, el que pateixen és una forta discriminació com a dona i com a emigrant simultàniament. La masculinització del sector humanitari també és un factor que condueix a "revictimització”, ja que moltes han experimentat violència de gènere.

Per tots aquests motius, és necessari que les institucions i les organitzacions internacionals, tenguin en compte la situació de les dones emigrants com a una problemàtica específica, per tal de trobar les eines i les respostes adequades per protegir-les dels perills als que s’exposen. Cal garantir la seguretat de les dones i els infants en el moviment en contra de qualsevol forma de violència basada en el gènere. Igualment, més enllà de la concessió d’asil, s’ha de tenir en compte el dret a la vida familiar, per la qual cosa s’han d’accelerar els processos de reunificació familiar.

Les dones que emigren han de tenir accés a refugis sòlids i segurs per elles i els seus fills, en cada passa del seu viatge.