Notícies

El Comerç Just i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: un camí en comú

  21/11/2019

El Comerç Just, a través dels principis que l’integren, es proposa com un aliat estratègic per assolir els ODS i construir un model de desenvolupament més inclusiu, just i sostenible.

El 25 de setembre de 2015, l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va aprovar en la seva Assemblea General els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que la comunitat internacional pretén assolir abans de 2030 per tal d’eradicar la pobresa, protegir el planeta, reduir les desigualtats i assegurar la prosperitat per a tothom. 

Assolir-los només serà possible si s’identifiquen i potencien models, experiències i iniciatives polítiques, econòmiques i socials que hagin demostrat la seva contribució a un Desenvolupament Sostenible. Aquest model de desenvolupament és aquell que "satisfà les necessitats de la generació present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats",  assegurant la viabilitat, l'equilibri i respecte als quatre factors que el componen: social, ambiental , cultural i econòmic. 
 
Existeixen diferents formes de contribuir al Desenvolupament Sostenible i el Comerç Just és una d'elles. Es tracta d’un moviment mundial que ha vingut defensant i posant en pràctica estàndards i principis de producció i comercialització basats en el respecte, la cooperació, la sostenibilitat ambiental i la solidaritat, tenint com a eix central la protecció dels drets dels grups productors per crear xarxes de comerç internacional equitatives.
 
El pagament de preus justos als productors, garantir condicions de treball decents,  l’equitat de gènere, basar la gestió de les organitzacions de Comerç Just en models cooperatius i democràtics o implementar bones pràctiques ambientals han permès millorar les condicions de vida de les comunitats productores, i millorar la qualitat social, ambiental i per a la salut dels productes per al consum deixen clar que és una forma efectiva per fer del model de desenvolupament mundial alguna cosa sostenible i equitatiu. Per tot això el mateix Parlament Europeu ho va reconèixer com una "eina efectiva d'eradicar la pobresa i una forma de Desenvolupament Sostenible" .