Notícies

El Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma cedeixen vehicles de bombers al Fons Mallorquí

  24/03/2021

Avui dematí ha tengut lloc a l’antic quarter de Son Tous, la donació de quatre vehicles de bombers per part del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma al Fons Mallorquí.

Dos dels vehicles s’enviaran a Nicaragua, on el Fons Mallorquí hi du a terme projectes de cooperació municipalista des de fa més de 20 anys. Més concretament al departament de Madriz. Un altre camió s’enviarà a Marroc i un altre al campaments de refugiats sahrauís. En qualsevol cas, l’actuació servirà per reforçar els projectes que ja estan en marxa en aquests països. L’enviament  s’aprofitarà també per fer arribar diversos lots d’uniformes procedents de les plantilles de l’IBANAT, EMAYA i el Servei Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma. En qualsevol cas, tot el material servirà per reforçar la tasca municipalista de l'entitat a les zones geogràfiques esmentades. 
 
Per part del Consell s'ha cedit un camió bomba rural i un camió autoescala. Aquests dos vehicles van ser declarats efectes no utilitzables per resolucions de data 3 d'agost de 2020 i 2 d'agost de 2013 respectivament. El servei de Bombers de l’Ajuntament de Palma també ha cedit dos vehicles autobombes rurals. 
 
La presidenta del Fons Mallorquí de Cooperació, Maria Antònia Mulet va sol·licitar la donació d'aquests vehicles en desús per reforçar la cooperació que es fa en aquests països. A finals del 2020, el conseller d'Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom va resoldre iniciar l'expedient de cessió gratuïta al Fons Mallorquí de Solidaritat. "Des de l'any 97 el Consell de Mallorca té firmat amb el Fons un conveni de col·laboració, que en aquest cas, després de realitzar les gestions pertinents, permetrà a aquests vehicles que tenguin una segona vida en països que els necessiten".
 
De fet, aquesta solidaritat entre pobles que impulsa el Fons Mallorquí de Cooperació i la necessitat de donar un segon ús als vehícles ha estat el mes destacat de la presentació, a la que també hi ha han assistit el Conseller de Medi Ambient i responsable de l’IBANAT, Miquel Mir Gual i la Regidora de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma, Joana Maria Adrover Moyano. Ambdos, han recolzat les paraules de de Colom, tot fent un reconeixment a la tasca del Fons Mallorquí. 
 
Per la seva banda, la presidenta del Fons Mallorquí de Cooperació, ha reiterat el seu agraïment a les institucions per aquesta donació. La presentació ha acabat amb una visita als vehícles per resoldre qüestions tècniques. 
 
Convé recordar que també formen part del Fons Mallorquí els 53 ajuntaments de Mallorca, les mancomunitats del Pla i del Raiguer, el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.