Notícies

El deute extern dels països africans, un debat vigent

  20/05/2020

La crisi del coronavirus ha provocat que els Estats africans necessitin destinar més recursos que mai als seus sistemes de salut, ja de per si debilitats. Uns recursos dels quals sovint no es disposa, a causa dels alts interessos del deute extern.

Com poden fer front a la pandèmia els països africans si la majoria dediquen entre un 15 i un 40 per cent a pagar els alts interessos del seu deute extern? La solució sembla fàcil, que inverteixin en el primer i s'oblidin del segon. No obstant això no ho és. Els organismes internacionals i alguns països ja han mogut fitxa i anuncien reduccions i ajornaments, però els líders africans volen més. Per primera vegada en la història, Àfrica exigeix, simplement, la cancel·lació d'un deute extern que sense coronavirus ja preocupava i que ara, amb la crisi econòmica a la volta de la cantonada, s'ha convertit en una pesada llosa.

El deute extern és una elevada quantitat de diners que deuen els països del Sud als països del Nord en pagament de préstecs concedits pel Nord durant el període de descolonització. La funció d'aquests era la de promoure el desenvolupament i actualment, tot i que fa més de cinquanta anys que paguen el deute, estan més endeutats que abans, destinant en general entre un 15 i un 40 per cent del pressupost anual per a l'abonament del seu Deute.

El pagament d'aquest deute és en l'actualitat l'obstacle més gran que tenen els països africans per assolir nivells de desenvolupament que permetin l'eradicació de la fam, l'accés a educació primària per a tothom, la igualtat de gènere, la reducció de la mortalitat infantil, la millora de la salut materna o la sostenibilitat ambiental, entre altres.

Pel que fa a la Covid 19 a l'Àfrica, la ràpida reacció al tancament de fronteres i l'adopció de mesures, i la seva piràmide poblacional, amb un 50 per cent de menors de vint anys, ha permès que els sistemes de salut africans, els més febles del món, guanyin temps. Però els experts coincideixen que el pitjor està per arribar. Per tot això, el debat sobre la cancel·lació de pagaments del deute extern, s'ha tornat a posar damunt la taula.