Notícies

El Fons Mallorquí amb el Dia Mundial de la Salut

  05/04/2019

El Fons Mallorquí treballa per assolir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones, a través del finançament de projectes de cooperació, emergència i ajut humanitari

Tot i que la majoria de projectes contribueixen indirectament a millorar la salut i el benestar dels beneficiaris, n’hi ha que treballen específicament en aquest àmbit. Per a 2019 en concret, l’Assemblea del Fons Mallorquí aprovà tres projectes de salut:  el suport al programa integral de salut infantil sahrauí, la millora de la salut materno-infantil a la província de West Arsi (Etiòpia) i un projecte de gestió comunitària de la salut a Nguékokh (Senegal).

La salut infantil als campaments de refugiats ha estat un problema des que es varen assentar l'any 1976: a un medi molt hostil pel clima s’afegeix l’existència d’aigües de baixa qualitat a causa de la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables per al consum humà, i condicions higièniques precàries. Cal sumar-hi també els problemes de malnutrició crònica i aguda, especialment entre els infants menors de cinc anys i les dones embarassades, per l'escassetat i poca varietat d'aliments, la manca de productes propis de la cultura sahrauí i el desconeixement sobre alimentació infantil. Per això, des de 2001, el Fons Mallorquí dona suport al programa nacional d’atenció infantil (PISIS), que integra protocols i programes de nutrició infantil. Els beneficiaris d’aquest projecte per a enguany són tots els menors de cinc anys, prop de 15.000 infants; 130 treballadors sanitaris i els sis dinamitzadors dels tallers de nutrició.
 
Pel que fa al projecte a Etiòpia, aquest continua essent un dels països més pobres del món. A les darreres tres dècades ha patit set grans sequeres, que han ocasionat terribles episodis de fam (el 1984 i 1985 morí més d’un milió de persones). El 52% dels infants menors de 5 anys presenten malnutrició moderada o severa i la taxa de mortalitat materna és de les més elevades d'Àfrica, a causa de les dificultats d'accés a alimentació suficient, aigua potable i a serveis de salut sexual i reproductiva. Per això, el Fons Mallorquí finança un projecte  que vol potenciar els centres de salut de cada comunitat, perquè puguin fer el seguiment dels embarassos i sensibilitzar les famílies dels beneficis del part hospitalari. Es preveu que se'n beneficiïn prop de 4.000 dones, 45 tècnics i 800 infants.
 
Una qüestió similar es viu al Senegal, on hi ha una manca important d'infraestructures sanitàries i de qualitat en la prestació de serveis de salut.  El 60% del PIB del país prové de l'economia informal i només un de cada cinc senegalesos té accés a una assegurança de salut pública o privada. El projecte proposa dur a terme campanyes de sensibilització sobre l’assistència mèdica i sobre els avantatges de formar part d’una mútua, així com cobrir la quota (prop de sis euros l’any) a tres persones de 423 famílies com a màxim, el 70% de les quals seran dones, infants, persones majors o discapacitades.