Notícies

El Fons Mallorquí aprova els projectes de cooperació 2018

  16/03/2018

El 16 de març va tenir lloc a l’Ajuntament de Montuïri la 25a Assemblea General de socis, on s’aprovaren els pressuposts, les línies d’actuació i els projectes de cooperació per al 2018

L’Assemblea de socis és l’òrgan màxim de decisió del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i va aprovar per unanimitat tots els documents que hi presentà la Comissió Executiva, entre els quals cal destacar el finançament de 19 projectes de cooperació per un import total d’1.094.856,46 euros.

Els projectes presentats s’emmarquen en els programes de desenvolupament municipalista que impulsa el Fons Mallorquí, que es duen a terme a Nicaragua, el Perú, Etiòpia, Burkina Faso, Níger, Bolívia, Mali i el Sàhara Occidental. Cada programa inclou diferents projectes que abasten diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada territori: educació, sanitat, obres públiques, desenvolupament econòmic, participació ciutadana, infància i joventut, dona... L’objectiu és garantir la màxima eficiència en l’ús dels recursos disponibles, alhora que aconseguir una major visibilitat de l’impacte de les intervencions.

A part de l’aprovació d’aquests projectes municipalistes, es destinaran 215.000 euros a accions a l’àrea Mediterrània i 180.900 euros a projectes d’emergència i ajut humanitari.

A l’Assemblea del Fons Mallorquí hi estaven convidats tots socis del Fons Mallorquí. És a dir, els 53 ajuntaments de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, les mancomunitats des Raiguer i del Pla de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.